Narzędzia używane przy frezowaniu CNC

Frezowanie CNC jest procesem wykorzystującym maszyny sterowane komputerowo, co pozwala na kształtowanie elementów o zróżnicowanych formach, żłobieniach, przekrojach i krawędziach. Precyzyjna realizacja projektów oprócz opracowania programu komputerowego wymaga zastosowania odpowiedniego zestawu narzędzi.

Jakie stosuje się narzędzia do frezowania CNC?

Formowanie elementów podczas frezowania CNC stanowi przykład obróbki skrawaniem, w której czasie oddziela się sukcesywnie warstwy materiału. Głównym narzędziem biorącym udział w tym wieloetapowym procesie jest frez. Ma on postać obrotowej bryły wyposażonej w kilka ostrzy umożliwiających obróbkę różnych materiałów tak, aby nadać im oczekiwaną formę. Nacięcia i żłobienia powstają w wyniku obrotów ostrza wokół własnej osi, przy czym opracowywany materiał wykonuje ruch posuwisty. Taki system działania sprawia, że ostrze frezu nie ma ciągłego kontaktu ze skrawaną powierzchnią, ale w cykliczny sposób poddaje je obróbce. Część tnąca charakteryzuje się złożoną budową tworzoną przez flet i ząb. Fletem nazywamy rowek owijający się wokół noża, a zębem – zakończenie ostrej górnej linii fletu. Ilość rowków może być różna w zależności od rodzaju frezu.

Wśród narzędzi frezarskich można wskazać kilka typów, które wyróżnia się na podstawie zróżnicowanych kryteriów, np. ze względu na:

  • kształt – walcowe, czołowe, walcowo-czołowe, trzpieniowe, tarczowe, ślimakowe, kątowe,
  • kształt zęba – jednościnowe, dwuścinowe, łukowe, zataczane,
  • sposób osadzenia – frezy nasadowe i trzpieniowe,
  • przeznaczenie – np. do powierzchni płaskich, do pogłębiania, do wycinania rowków, gwintów czy kół zębatych,
  • materiału przeznaczony do skrawania – typ N do stali normalnej, typ H do miękkich materiałów, typ W do materiałów twardych,
  • surowiec, z którego powstały – ze stali szybkotnącej, ze spieków twardych, ze spieków ceramicznych, z płytek diamentowych.

Oprócz tego frezy dzieli się na normalne, czyli wywodzące się z typowej produkcji i przeznaczone do standardowych zastosowań. Drugą grupę stanowią frezy specjalne przygotowywane do produktów o niekonwencjonalnej powierzchni.

Jak narzędzia wpływają na jakość usług frezarskich CNC?

Numeryczne sterowanie procesem frezowania pozwoliło na usprawnienie procesu obróbki ze skrawaniem. Dzięki przekazaniu nadzoru komputerowemu systemowi osiągnięto wydajność i oszczędność produkcji z dbałością o wysoką jakość wykonania. Komputerowe sterowanie ograniczyło ryzyko błędu i umożliwiło wprowadzenie masowej produkcji elementów z metalu, drewna lub tworzyw sztucznych. Natomiast dostęp do zróżnicowanego zestawu frezów zapewnia wszechstronność usług frezowania CNC. Frezy w wariantach podstawowych lub też o mniej typowych umożliwiają realizację projektów standardowych albo niekonwencjonalnych czy o większym stopniu skomplikowania. Bogaty wybór narzędzi stosowanych podczas frezowania gwarantuje precyzję wykonania odpowiadającą oczekiwaniom klientów. Warto pamiętać, że od jakości usług frezarskich zależą rozwój i jakość w wielu innych branżach, np. w transporcie, medycynie, przetwórstwie czy reklamie.

Przewiń na górę