Robotyka – czy to bezpieczne?

Robotyka to dla przemysłu wiele nowych, rewolucyjnych wręcz możliwości w zakresie podnoszenia jakości, wydajności oraz precyzji procesów produkcyjnych. I chociaż sama dziedzina rozwija się już od II połowy XX wieku, to jednak początkowe roboty konstruowane były do wykonywania stosunkowo prostych zadań, a więc nie budziły większych obaw. Obecnie są to coraz bardziej zaawansowane i inteligentne maszyny, dlatego też często pojawiają się wątpliwości co do bezpieczeństwa ich stosowania. Historia pokazuje, że nowe technologie wiążą się z szeregiem niewątpliwych korzyści, ale mogą też stanowić zagrożenie. Czy tak jest również w kwestii robotyki?

Robotyka i jej konsekwencje w zakresie BHP

Robotyka ma bezpośredni wpływ nie tylko na jakość i wydajność pracy, ale również jej bezpieczeństwo. Okazuje się, że pod tym względem człowiek może jedynie skorzystać we współpracy z robotami. Cechują się one ograniczoną, a jednocześnie ściśle kontrolowaną siłą. Mogą wyręczać człowieka w pracach monotonnych, ciężkich, a także zagrażających zdrowiu czy życiu. W praktyce więc wpływają na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa. Doskonałym przykładem jest spawanie zrobotyzowane, które pozwala na zminimalizowanie niebezpieczeństw, jakie wiążą się z wykonywaniem tej czynności w sposób manualny.

Jednocześnie kwestia bezpieczeństwa działania robotów jest regulowana prawnie. W UE wszystkie maszyny i roboty muszą spełniać podstawowe wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, co wynika z Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE. Kwestie bezpieczeństwa pracy robotów przemysłowych regulowane są także przez normy ISO, które zawierają szczegółowe wytyczne oraz określają, w jaki sposób zapewniać bezpieczeństwo podczas projektowania i wdrażania systemów zrobotyzowanych.

Robotyka — korzyści z punktu widzenia BHP

Znaczna część robotów znajduje zastosowanie podczas pracy w warunkach zbyt trudnych lub niebezpiecznych dla człowieka. Roboty mogą zastępować ludzi, gdyż bez uszczerbku są w stanie pracować w warunkach szkodliwych czy zagrażających zdrowiu lub życiu. Są użyteczne nie tylko w pracy w przestrzeni kosmicznej, sektorze obronności czy przemyśle jądrowym, ale również w przedsiębiorstwach związanych z logistyką, kontrolą, konserwacją czy spawaniem. Wyręczają pracowników, wykonują za nich czynności nużące, ciężkie lub niebezpieczne. Tym samym pracownicy są mniej narażeni na działanie szkodliwych czynników, przebywanie w niebezpiecznych warunkach czy inne zagrożenia fizyczne i psychospołeczne.

Rozwój robotyki może stanowić wiele nowych możliwości w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w wielu branżach, począwszy od rolnictwa, budownictwa, poprzez transport, pożarnictwo, służbę zdrowia, a nawet usługi porządkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę