Projekty unijne

Logo Funduszy Europejskich

Nasza firma realizuje obecnie plan
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.5
Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP w ramach konkursu zamkniętego nr: RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16

Przewiń na górę